قوم کرمانج خراسان شمالی که مذهب شیعه دارند، از چند ایل مختلف تشکیل شده است که قوم زعفرانلو با ۳۲ زیرشاخه، بزرگ‌ترین ایل کرمانج را تشکیل می‌دهد. از دیگر ایل‌های این قوم می‌توان از کیکانلو، قهرمانلو، میلانلو و توپکانلو نام برد. پیشینه این قوم با دیگر کردهای ایران متفاوت است. کرمانج‌ها فرهنگ و آداب و رسوم، گویش و پوشش خاص خود را دارند. در خراسان علاوه بر کرمانج، اقوام ترک و فارس نیز زندگی می‌کنند که تاثیرات بسیاری بر فرهنگ یکدیگر گذاشته‌اند و زندگی بسیار مسالمت‌آمیزی با یکدیگر دارند.