رسانه خبری پیامِ ایرانی

بنای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را نداشتم


منبع: دبی – العربیه فارسی

حسن خمینی، نوه روح اللە خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که از سوی رهبر جمهوری اسلامی از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری منع شده بود، ادعا کرد “بنای حضور را نداشتە است”.

به گزارش پایگاه خبری «جماران» حسن خمینی در دیدار با دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به “تصمیم‌های بسیار خطرناک ایدئولوژیک جریان افراطی” اشاره و گفت که این تصمیمات باعث “نا امیدی و قهر بودن مردم از حاکمیت” شده است.

خمینی در مورد انصراف از کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفتە است کە “بنای حضور را نداشتە است” و در مورد پایبندی اش بە حاکمیت خاطرنشان می کند “تا آخرین لحظه هیچ وقت هیچ کاری نمی کنیم که جمهوری اسلامی بخواهد لطمه ببیند”.

حسن خمینی در مورد انصراف از کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کە توسط برادرش یاسر بعد از اعلام مخالفت علی خامنەای اطلاع رسانی شد، گفت: ” واقعیت این است که اصلا خودم بنای حضور نداشتم؛ برای اینکه احساس مسئولیت نمی‌کردم و معتقد بودم افراد زیادی برای تصدی این مسئولیت حضور دارند. این تصمیم پابرجا بود تا اینکه با پیش بینی‌ها و ارزیابی‌های قابل توجهی مواجه شدیم. این را بگویم که بیش از اقبال افراد و جریانات خاص که به نوبه خود بسیار ارزشمند است، اقبال مردمی برای من مهم بود و از همین رو بود که ارزیابی‌ها برای من مهم بود”.

او در ادامە در مورد احتمال قبول یا رد نامزدی اش توسط شورای نگهبان گفت: “شورای نگهبان هم خیلی برایم مهم نبود. اگر هم رد می‌کردند اتفاق مهمی نمی افتاد”.

خمینی در ادامە درمورد پایبندی اش بە جمهوری اسلامی توضیح داد: “امثال ما اگر گوشت و پوستمان هم برود نمی‌خواهیم جمهوری اسلامی از بین برود و هیچ کس نباید چنین توقعی را داشته باشد و اگر کسی روزی می‌خواهد به بنده اقبال کند بداند که ما تا آخرین لحظه هیچ وقت هیچ کاری نمی‌کنیم که جمهوری اسلامی بخواهد لطمه ببیند و اگر هم احیانا کاری انجام می دهیم برای این نکته (حفظ جمهوری اسلامی) است”.

خمینی بدون اینکە نام مشخصی از گروه، تشکل و یا حزبی بە میان آورد در مورد “جریان افراطی” در کشور صحبت کرد کە “تصمیات ایدئولوژیک آنان را بسیار خطرناک” می داند و گفت: “جریان افراطی در کشور ما بعضا تصمیم‌های بسیار خطرناک ایدئولوژیک می‌گیرد. البته من معتقد نیستم همه این افراد ایدئولوژیک هستند، بلکه خیلی از آنها کاسب هستند ولی به هر حال تصمیماتی با پایه های ایدئولوژیکی می‌گیرند که غلط و خطرناک است”.

منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.