رسانه خبری پیامِ ایرانی

آزادی موقت یک زندانی سیاسی با وثیقە چهار میلیاردی


هەنگاو: یک زندانی سیاسی اهل بوکان با وثیقە سنگین موقتا از زندان مرکزی این شهر آزاد شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، هیوا قادری اقدم، زندانی سیاسی اهل بوکان با وثیقە چهار میلیارد تومانی موقتا از زندان مرکزی بوکان آزاد شد.


هیوا قادری اقدم و محمد الیاسی دو شهروند اهل روستای ”قرەگل“ بوکان می باشند کەروز شنبە ١٧ فروردین ٩٨ ( ۶ آوریل ٢٠١٩) پس از احضار بە پاسگاه ”قرەموسالی“ بوکان بازداشت و از آن زمان در بازداشتگاه های ادارە اطلاعت و زندانهای مرکزی مهاباد و بوکان محبوس بودەاند.


این دو شهروند علی رغم اینکە یک سال است کە بازداشت شدەاند، نە محاکمە شدە و نە از حق مرخصی برخوردار بودەاند.


دادگاه برای آزادی محمد الیاسی نیز قرار وثیقە چهار میلیارد تومانی صادر کردە اما خانوادە این زندانی سیاسی تاکنون موفق بە تامین این مبلغ نشدەاند.


پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود کە، این دو شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.