رسانه خبری پیامِ ایرانی

ثبت اولین موارد ابتلا بە ویروس کرونا در زندان های کرمانشاه و سنندج


 

هەنگاو: پس از آنکە در چندین زندان ایران از جملە ارومیە دەها زندانی مبتلا بە ویروس کرونا بە مراکز درمانی منتقل شدند، اولین مورد مبتلا بە این ویروس در زندان های دیزل آباد کرمانشاه و سنندج نیز ثبت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٣ اسفند ٩٨ (٣ مارس ٢٠٢٠)، یک زندانی محبوس در بند عمومی زندان دیزل آباد کرمانشاه پس از وخیم شدن وضیت عمومیش از سوی پرسنل درمانی زندان بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە است.

یک منبع مطلع در زندان کرمانشاه ضمن تایید این خبر هویت این زندانی را ”احمد قیطاسی“ اعلام کردە است.

از سوی دیگر و همان روز، یک زندانی مبتلا بە ویروس کرونا تحت شرایط امنیتی از زندان مرکزی سنندج بە خارج از زندان منتقل شدە است.

تاکنون هویت این زندانی برای هەنگاو احراز نشدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.