بنابر این گزارش، ۵۸ مورد از این اقدام به خودکشی‌ها برای نجات نیاز به بیمارستان منتقل شدند و ۱۴ مورد نیز از رفتن به بیمارستان امتناع کردند. همچنین یک مورد در محل حادثه فوت کرده است و مابقی موارد نیازی به انتقال به بیمارستان نداشته‌اند.

گفتنی است بعد از انتقال این افراد به بیمارستان‌ها دستکم ۱۰ تا ۱۲ نفر فوت کرده‌اند و ۷۴ تن نیز نجات یافته‌اند.

طبق همین گزارش، طی یکسال گذشته نحوه خودکشی ها خشن تر شده است و مسمومیت دارویی کمتر و اقدام با سلاح گرم و سقوط از ارتفاع بیشتر شده است.