مهران عبدالله‌پور، وکیل مدافع حمید بقایی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بقایی برای درمان در بیمارستان روانی مهرگان بستری است. در روزهای گذشته، عبدالرضا داوری از نزدیکان سابق محمود احمدی‌نژاد اتهاماتی را متوجه حمید بقایی کرده بود. داوری که اکنون در جناح مخالف احمدی‌نژاد قرار دارد، بقایی را تامین‌کننده مالی دفتر احمدی‌نژاد و دارای فساد اقتصادی دانسته بود. او گفته بود که بقایی اموالش را به نام همسرانش ثبت کرده تا قابل ردیابی نباشد.
داوری همچنین بقایی را به عنوان یکی از افراد موثر در جهت‌گیری‌های سیاسی احمدی‌نژاد دانسته و گفته است که آن‌ها منتظرند تا با مرگ خامنه‌ای، حمله نظامی آمریکا یا در نتیجه شورش‌های اقتصادی خودشان به قدرت برسند.
در مقابل مهران عبدالله‌پور در مورد وضعیت کنونی حمید بقایی گفت: «فردی که روزانه چندین قرص اعصاب استفاده می‌کند و کل ساعات زندگی را با دارو و درمان و بیمارستان سپری می‌کند چنین فردی چگونه می‌تواند مشاوره سیاسی بدهد؟…آقای داوری هم خودشان در جریان کامل بیماری ایشان و پرونده‌های پزشکی ایشان هستند و در بسیاری از این مراجعات همراهشان بودند و می‌داند که آقای بقایی باید از هرگونه تنشی به دور باشند…کمترین منطقی در طرح چنین ادعایی وجود ندارد که فردی با مصرف روزانه بیش از ۱۰ قرص اعصاب و روان به فردی مانند دکتر احمدی نژاد با آن همه کیاست و سیاست مشاوره بدهد. امیدواریم روزی آقای بقایی به شرایط عادی زندگی خود برگردد. یقین داریم همه کسانی که بنا حق موجبات چنین ظلمی را فراهم کردند که این مرد پاکدست به چنین وضعیتی مبتلا شود روزی در محضر خدا جوابگو خواهند بود.»