مینو محرز، سرگروه تیم تحقیقاتی واکسن کرونای ایرانی در گفت‌وگو با سایت اینترنتی فراز درباره وضعیت کرونا در ایران گفت: «طبق آخرین اطلاعات به دست آمده از بیمارستان و مراکز درمانی در وضعیت فاجعه به‌سر می‌بریم.» محرز تأکید کرد که با عدم مدیریت صحیح از سوی دولت و وزارت بهداشت این روند ادامه خواهد داشت. او گفت: «عملکرد رئیس جمهوری و وزیر بهداشت اصلاً قابل قبول نیست. باید در ایام نوروز کل کشور تعطیل می‌شد ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد و اوضاع در حال حاضر از کنترل ما خارج شده است.» محرز ضمن بیان این‌که تولید واکسن ایرانی در مرحله دوم قرار دارد اظهار امیدواری کرد که تولید انبوه این واکسن از خردادماه آغاز شود. با این حال او تأکید کرد حتی در زمانی که واکسن به تولید انبوه برسد نمی‌‎توان ماسک و فاصله اجتماعی را کنار گذاشت و همچنان باید ادامه داشته باشد.