رسانه خبری پیامِ ایرانی

زهرا محمدی بە حمایت از احزاب کردستانی متهم شد


 

هەنگاو: زهرا محمدی،  هیئت مدیرە بازداشت شدە انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین از سوی نهادهای امنیتی بە حمایت از حزب دمکرات و کوملە متهم شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، زهرا محمدی، طی هفتە گذشتە پس از چهار ماه بازداشت توانستە است کە با خانوادەاش دیدار نماید.

یکی از نزدیکان خانوادە خانم محمدی کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە ”هەنگاو“ گفت: ” زهرا بە خانوادەاش گفتە است کە از بدو بازداشت تحت شکنجە قرار گرفتەام تا بە همکاری و ارتباط با حزب دمکرات اعتراف کنم کە تاکنون اعتراف نکردە و آنها نیز یک سند دال بر همکاری من با حزب دمکرات بە دست نیاوردەاند“.

این منبع در ادامە بە نقل از زهرا اعلام کرد کە ” اکنون کە نهادهای امنیتی از ثابت کردن اتهام همکاری من با حزب دمکرات ناامید شدەاند، می خواهند کە اتهام همکاری با حزب کوملە را بە من بزنند“.

پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود کە کە بازجویی از زهرا محمدی بە اتمام رسیدە و اکنون منتظر برگزاری نشست دادگاه می باشد و بازپرس با آزادی موقت زهرا محمدی با تودیع وثیقە مخالفت کردە است.

زهرا محمدی روز چهارشنبە ٢٧ شهریور ٩٨ (١٨ سپتامبر ٢٠١٩)،پس از چهار ماه بازداشت  و بدون اطلاع خانوادەاش بە شعبە دودم دادگاه انقلاب سنندج منتقل شدە بود کە بدون آنکە دادگاهی شود، بە بازداشتگاه بازگرداندە شدە بود.

این فعال  ٢٨ سالە و اهل دهگلان، روز پنج شنبە ٢ خرداد ٩٨ ( ٢٣ می ٢٠١٩)، پس از هجوم نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزلش هم زمان با دو عضو دیگر انجمن نوژین  بازداشت شد. ریبوار منبری و ادریس منبری  ظهر روز یک شنبە و پس از ۴ روز از زندان آزاد شدند اما زهرا همچنان بلاتکلیف در بازداشت بە سر می برد.

انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.