٢۵ زندانی در زندان ارومیە بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بە اعدام محکوم شدەاند

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: دست کم ۶۵ زندانی بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشند کە شماری از آنها بە اعدام شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، دست کم ۶۵ زندانی بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در بند ١۵ زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشند کە ٢۵ نفر از آنها بە اعدام محکوم شدەاند و ۴٠ نفر نیز هنوز محاکمە نشدەاند.

حکم اعدام دو نفر بە نام های خضر قویدل و حسین سروری از سوی دیوان عالی کشور تایید شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ٩ ماه گذشتە دست کم ۵ شهروند کرد بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدەاند کە سە مورد در زندان مرکزی ارومیە بودە است.

 

اسامی این ۲۵ زندانی به شرح زیر است:

١_ خضر قویدل، اهل بوکان و از شش سال پیش در زندان می باشد

٢_ فیروز سلیمانی، از یک سال پیش در زندان می باشد

٣_احمد باسو، اهل ارومیە و از ۱۷ ماه پیش در زندان می باشد

۴- صادق مهمی، اهل ارومیە و از دو سال پیش در زندان می باشد

۵ – محمد محمودی، از یک سال پیش در زندان می باشد

۶- خالد حاج اغلانی، اهل ارومیە و از یک سال پیش در زندان می باشد

۷- حسین سروری، اهل سردشت و از شش سال پیش در زندان می باشد

۸- اسماعیل کریم پور، از یک سال پیش در زندان می باشد

۹- شهرام طوفانی،  اهل ارومیە و از ۱۷ ماه پیش در زندان می باشد

۱۰- داریوش طربی، اهل ارومیە و از یک سال پیش در زندان می باشد

۱۱- مهران شاهی پروانه، از یک سال پیش در زندان می باشد

۱۲-  سیدسلطان امیری، از یک سال پیش در زندان می باشد

 ۱۳- شهریار امیری، از یک سال پیش در زندان می باشد

۱۴- کاویس وردان، از یک سال پیش در زندان می باشد

١۵_ پژمان مصطفی پور، از یک سال پیش در زندان می باشد

۱۶- محمدعلی جلی‌باقو، اهل ارومیە و از یک سال پیش در زندان می باشد

۱۷-  رضا قربانی، از ۱۱ ماه پیش در زندان می باشد

۱۸- قلیج شکوهی، اهل ارومیە از ۱۱ ماه پیش در زندان می باشد

۱۹- ابراهیم نصیرخواه، از یک سال پیش در زندان می باشد

۲۰- اسماعیل حسن‌زاده، از ۳ سال پیش در زندان می باشد

۲۱- بهنام شاهی، از ۵ سال پیش در زندان می باشد

۲۲- سپهر عباسی‌پور، از ده ماه پیش در زندان می باشد

٢٣_ اکبر علیزاده، از دو سال پیش در زندان می باشد

۲۴- عبدلرحمان برزنجی, از ۱۱ ماه پیش در زندان می باشد

٢۵_ مصطفی نصیرخواه، از یک سال پیش در زندان می باشدمنبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *