کشتە و زخمی شدن ۶ کولبر طی ٣ روز

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: طی سە روز دست کم شش کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای دوشنبە، سەشنبە و چهارشنبە دست کم یک کولبر در مرزهای کردستان کشتە شدە و ۵ کولبر و کاسبکار نیز با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

هویت این شش کولبر و کاسبکار بە شرح زیر می باشد؛

١_ روز دوشنبە ٨ مهرماه، یک کولبر اهل سروآباد با هویت ”عادل یعقوبی“ در اثر انفجار مین زخمی شد.

٢_ روز دوشنبە ٨ مهرماه، یک کولبر اهل سلماس با هویت ”وحید عیسی پور“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شد.

٣_ روز سەشنبە ٩ مهرماه، یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت ”کاوە“ در اثر شلیک مستقیم نیروهای مستقر در مرز سردشت زخمی شد.

۴_ روز سەشنبە ٩ مهرماه، یک کولبر اهل سردشت با هویت ”قادر محمد زادە“ در اثر شلیک مستقیم نیروهای مستقر در مرز سردشت زخمی شد.

۵_ روز سەشنبە ٩ مهرماه، یک کاسبکار اهل پاوە با هویت ”محمد خالدی“ فرزند طاهر با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی زخمی شد.

۶_ روز چهارشنبە ١٠ مهرماه، یک کولبر اهل ارومیە با هویت ”عزیز رئیسی“ در مرزهای اشنویە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح کشتە شد.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *