رسانه خبری پیامِ ایرانی

حسین محمودی زندانی سیاسی محبوس در زندان بوکان آزاد شد


هەنگاو: با آزادی یک زندانی سیاسی دیگر در زندان مرکزی بوکان، شمار زندانیان سیاسی ای کە طی روزهای گذشتە در این زندان مشمول عفو شدە و آزاد شدەاند، بە هفت نفر رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە هفتە گذشتە ٢٣ فروردین ٩٩ (١١ آوریل ٢٠٢٠)، یک زندانی سیاسی با هویت ”حسین محمودی“ مشمول عفو نوروزی شدە و از زندان مرکزی بوکان آزاد شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، حسین محمودی روز سەشنبە ٢۶ اردیبهشت ٩۶ (١۶ می ٢٠١٧) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بازداشت و پس از یک ماه حبس در بازداشتگاه ادارە اطلاعات بە زندان بوکان منتقل و سپس با وثیقە موقتا از زندان آزاد شد.


حسین محمودی سال ٩٧ از سوی دادگاه انقلاب بوکان بە اتهام ”عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران“ بە تحمل ٣ سال حبس محکوم شدە و هم سال جهت اجرای حکم بە زندان بوکان منتقل شدە و پس از سپری نمودن دو سال از دوران محکومیت خود، مورد عفو قرار گرفتە است.


تا زمان تنظیم این خبر خبر بازداشت و صدور حکم برای این شهروند رسانەای نشدە و هەنگاو بە عنوان اولین منبع آن را رسانەای می کند.


هەنگاو پیشتر خبر آزادی شش زندانی سیاسی دیگر را از زندان مرکزی بوکان منتشر کردە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.