رسانه خبری پیامِ ایرانی

احضار پدر و مادر مسن یک فعال سیاسی بە ادارە اطلاعات پاوە


 

هەنگاو: ادارە اطلاعات پاوە پدر و مادر مسن یکی از فعالین سیاسی را احضار و مورد بازجویی قرار داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ۶ مهر ٩٨ (٢٨ سپتامبر ٢٠١٩)، ادارە اطلاعات پاوە پدر و مادر سیاوش محمدی، از فعالین سیاسی را بە نام های ”محمد محمدی“٧١ سالە و ”حمدیە رئوفی“ ۶٧ سالە احضار و از آنها بازجویی کردە است.

سیاوش محمدی  کە هم اکنون ساکن آلمان می باشد، با انتشار پستی در صفحە فیسبوکی خود نوشتە است کە، آنها بە خاطر فعالیت های سیاسی من احضار و مورد بازجویی قرار گرفتەاند.

این فعال سیاسی سال ١٣٨۵ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە مدت یک سال حبس بود و نهایتا سال ١٣٩٠ زیر فشار نهادهای امنیتی ناچار بە ترک زادگاه خود شد و هم اکنون در انستیتوی آسیا و شرق شناسی دانشگاه بن آلمان مشغول تحصیل می باشد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.