رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە شدن یکی از کادرهای سپاه پاسداران در اشنویە


 

هەنگاو: یکی از درجەدارهای سپاه پاسداران در مرزهای اشنویە طی درگیری با نیروهای احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران کشتە شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو و بە نقل از رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسداران، یکی از درجەداران سپاه پاسداران با هویت ”ابراهیم غلامی“ در مناطق مرزی شهرستان اشنویە طی درگیری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت کشتە شدە است.

خبرگزاری فارس اعلام کردە است کە وی طی درگیری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) کشتە شدە، با این حال رسانەهای نزدیک بە پژاک تاکنون هیچ خبری در اینبارە منتشر نکردەاند. منابع هەنگاو نیز اعلام کردەاند کە این عضو سپاه روز شنبە ۶ مهرماه (٢٨ سپتامبر)  در اثر انفجار نارنجک کشتە شدە است.

ابراهیم غلای اهل شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی و ساکن جزیرە کیش بودە و روز گذشتە جسد وی بە کیش منتقل شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی شش ماه نخست سال ٩٨ خورشیدی ٢۴ درگیری در کردستان بە وقوع پیوستە و ١٧ پاسدار کشتە شدەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.