یک فعال سیاسی از سوی پلیس دانمارک بازداشت و با خطر دیپورت روبروست

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: یک فعال سیاسی اهل سلماس کە از چهار سال پیش بە دانمارک پناهندە شدە است، از سوی نیروهای پلیس این کشور بازداشت و با خطر دیپورت بە ایران روبروست.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ۶ مهر ٩٨ (٢٨ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای پلیس کپنهاگ، پایتخت کشور دانمارک یک فعال سیاسی اهل سلماس را با هویت ”پرویز اتمانی“ بازداشت و بە وی اعلام کردەاند کە وی بە زودی بە ایران دیپورت خواهد شد.

پرویز اتمانی از فعالین سیاسی و عضو حزب دمکرات کردستان ایران می باشد کە از سال ٢٠١۵ و بە دلیل فشار نهادهای امنیتی حکومت ایران ناچار بە ترک ایران شدە و بە دانمار پناهندە شدە است.

آقای امانی تاکنون چندین مرتبە از سوی ادارە مهاجرت دانمارک مورد مصاحبە قرار گرفتە و درخواست پناهندگی وی رد شدە است.

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سالهای اخیر چندین فعال سیاسی کرد از سوی کشورهای اروپایی بە ایران دیپورت شدەاند کە یکی از آنها زیر شکنجە جانش را از دست دادە و چند نفر نیز بە زندان محکوم و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

بر همین اساس، سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت دانمارک، از تمامی فعالین و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە تمام توان خود را جهت ممانعت از دیپورت این فعال سیاسی بە ایران بە کار گیرند.

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *