رسانه خبری پیامِ ایرانی

پناهجوی مهابادی همسرش را با ضربات چاقو بە قتل رساند


 

هەنگاو: یکی پناهجوی اهل مهاباد در یکی از شهرهای جنوب استانبول، با ضربات چاقو همسر خود را بە قتل رساند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ۵ مهر ٩٨ (٢٧ سپتامبر ٢٠١٩)، یک پناهجوی اهل شهر مهاباد با هویت ”عبدارحمن اعظمی راد“ همسر ٢۶ سالە خود با هویت ”محبت محمودی“ اهل روستای ”گوک تپە“ با ضربات چاقو بە قتل رساندە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، عبدالرحمان بە دلیل مسائل خانوادگی و هر آنچە ”ناموسی“ اعلام شدە، همسر خود را بە قتل رساندە و همان روز خود را بە نیروهای پلیس استانبول تحویل دادە است.

این زن و مرد دارای دو فرزند دختر می باشند و سال گذشتە ایران را ترک کردە بودند. 

گفتنیست کە آنها بە اوکراین رفتە بودند، اما قاچاقچی ها پول آنها را دزدیدە و از سوی حکومت اوکراین بە ترکیە دیپورت شدە بودند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.