رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت و ضرب و شتم یک شهروند در سنندج


هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران یک جوان اهل سنندج را بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٩ فروردین ٩٩ (١٧ آوریل ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج یک جوان را با هویت ”فردین مولودی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای ادارە اطلاعات فردین مولودی را در خیابان بازداشت و در مقابل دیدگان مردم مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دادەاند. بازداشت و ضرب و شتم این جوان از سوی نیروهای اطلاعات در حالی است کە نامبردە از صحت روانی کامل نیز برخوردار نمی باشد.

فردین مولودی، روز یکشنبە ١٧ فروردین ٩٩ (۵ آوریل ٢٠٢٠)از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی ”سعیدی“ بە اتهام”همکاری و عضویت در حزب کوملە کردستان ایران“ بە تحمل ٣ ماه و روز حبس محکوم شدە بود.


وی پیشتر بە مدت چند ماه عضو حزب مذکور بودە و پس از جدا شدن از این حزب بە سنندج بازگشتە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.