رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی دختر جوان بە دلیل مخالفت خانوادە با ازدواج


 

هەنگاو: یک دختر جوان اهل شهر سیلوانا از توابع ارومیە بە دلیل مخالفت خانوادە با ازدواج  وی اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ۵ مهر ٩٨ (٢٧ سپتامبر ٢٠١٩)، یک دختر جوان اهل شهر سیلوانا از توابع شهرستان ارومیە با هویت ”پیدا مجیدیان“ با خوردن قرص بە زندگی خود پایان داد.

یک منبع نزدیک بە خانوادە این دختر جوان در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، پیدا شخصی را دوست داشتە و این شخص دو بار بە خواستگاری وی آمدە، اما با مخالفت خانوادەاش روبرو شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، شریف پدر پیدا امروز بر سر این قضیە وی را مورد ضرب و شتم قرار دادە و پیدا نیز خودکشی کردە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.