رسانه خبری پیامِ ایرانی

احراز هویت شهروند جانباختە سنندجی در اعتراضات آبان ماه تهران


 

هەنگاو: با گذشت نزدیک بە سە ماه از اعتراضات آبان ماه امسال، هویت یکی دیگر از جانباختگان اعتراضات تهران کە یک شهروند کرد می باشد احراز گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان اعتراضات آبان ماه تهران یک شهروند اهل سنندج با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جانش را از دست دادە است.

هویت این جوان ٢٠ سالە کە از سوی هەنگاو احراز شدە است، فرزاد کمانگیر می باشد. یکی از دوستان این جوان ٢٠ سالە خبر جانباختن فرزاد را در تهران تایید کردە است.

تا زمان تنظیم این خبر، تاریخ دقیق و محل  جانباختن فرزاد برای هەنگاو  روشن نشدە است، اما هەنگاو سعی می کند در آیندە  جزئیات بیشتری در این زمینە منتشر نماید.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.