رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی یک زن جوان بە دلیل نوع پوشش و ضرب و شتم از سوی برادر


 

هەنگاو: یک زن جوان اهل ارومیە بە دلیل ضرب و شتم از سوی برادر، خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢ مهر ٩٨ (٢۴ سپتامبر ٢٠١٩)، یک زن جوان اهل روستای ”کورانە“ ارومیە با هویت ”مینا جوان“ در یکی از مراکز درمانی ارومیە جانش را از دست داد.

مینا جوان متاهل و مادر دو فرزند ١۴ و ١٠ سالە می باشد و روز دوشنبە خود را حلق آویز کردە بود.

خبرنگار هەنگاو در ارومیە اعلام کرد، این زن جوان در حالی کە در حیاط خانە خود مشغول شستن لباس بودە، برادرش وارد شدە و بە دلیل نوع پوشش و ”رعایت نکردن حجاب“ وی را مورد ضرب و شتم قرار دادە و همان روز خودکشی کردە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.