حکم اعدام سە شهروند کرد در زندان مرکزی ارومیە اجرا شد

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو:  حکم اعدام سە شهروند کرد در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٢٢ شب چهارشنبە ٣ مهر ٩٨ (٢۵ سپتامبر ٢٠١٩)، حکم اعدام سە شهروند کرد کە بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بە اعدام محکوم شدە بودند، در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

خبرنگار هەنگاو در ارومیە هویت این سە زندانی را بە شرح زیر اعلام کردە است؛

 

١_ رئوف(آزاد) آزادیخواه، فرزند حاجی صدیق ٣٩ سالە و اهل دزج مرگور

٢_ ابراهیم (شمال) احمدی پور، فرزند محمود  اهل دزج مرگور و ساکن مهاباد (پسر عمە رئوف)

٣_ شهاب الدین محمدی پور اهل ارومیە 

 

هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە بامداد امروز چهار زندانی از بند ١۵ زندان ارومیە جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شدەاند.

یک منبع مطلع از داخل زندان ارومیە اعلام کرد کە ”حسین سروری“ اهل سردشت پس از ساعاتی بە بند ١۵ بازگرداندە شدە و حکم وی اجرا نشدە است.

این افراد از ٣ سال و ۵ ماه پیش در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.

قرار بود کە حکم اعدام آنها بامداد پنجشنبە اجرا شود، اما عصر بە آنها اعلام شدە کە ساعت ٢٢ حکم آنها اجرا می شود و برای تحویل جنازەها بە زندان مرکزی ارومیە مراجعە کنید.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *