رسانه خبری پیامِ ایرانی

حسین عثمانی بە زندان ارومیە بازگرداندە شد


 

هەنگاو: زندانی سیاسی اهل مهاباد کە ١١ ماه پیش از زندان مرکزی ارومیە بە زندان مرکزی مهاباد منتقل شدە بود، دوبارە بە زندان ارومیە بازگرداندە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١ مهر ٩٨ (٢٣ سپتامبر ٢٠١٩)، حسین عثمانی، زندانی سیاسی اهل مهاباد بار دیگر بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە و هم اکنون در بند سیاسی این زندان محبوس می باشد.

این زندانی سیاسی ١١ ماه پیش از زندان مرکزی ارومیە بە زندان مرکزی مهاباد منتقل شدە بود.

حسین عثمانی در تاریخ ١٢ اسفند ١٣٩٢ از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و اواسط اسفند ٩٣ از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب مهاباد بە ریاست قاضی احمد جوادی کیا همراه با دو هم پروندەای دیگر خود بە نام های صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول زادە را بە اتهام مشارکت در بمب گذاری سال ١٣٨٩ مهاباد و عضویت در حزب کوملە بە اعدام در ملاء عام محکوم شدند.

حکم اعدام حسین عثمانی در دی ماه ١٣٩۵ از سوی دادگاه تجدید نظر لغو و بعدها بە ١۵ سال حبس تغییر یافت.

این زندانی سیاسی طی شش سال گذشتە در زندان های مهاباد و ارومیە محبوس و از داشتن حق مرخصی محروم بودە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

دانلود آهنگ ابوالفضل خیری به نام روانی100 herning ave cranford nj blue iphone 13 دانلود آهنگ پیام ساربانی به نام Miss You94 bulgaria world cup yr no maseru lesothokuwait 02 08 king of libya iran revolutionary guard 1 11980s and 1990stræt efter arbejde دانلود آهنگ بهراد بهجو به نام د دیوونه10.1242/jeb.02708slagelse rørservice