رسانه خبری پیامِ ایرانی

زخمی شدن یک کولبر در مرزهای ارومیە


 

هم زمان با آخرین روز فصل تابستان یک کولبر جوان اهل ارومیە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٣١ شهریور ٩٨ (٢٢ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای ارومیە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە شدت زخمی کردەاند.

هویت این کولبر ”شفیع حمیدی“ فرزند هاشـم و اهل روستای ”خانیک“ اعلام شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این کولبر از ناحیە پا بە شدت زخمی و جهت معالجە بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.