رسانه خبری پیامِ ایرانی

انتقال ٨ زندانی جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی در استان کردستان


هەنگاو: دست کم هشت زندانی اهل شهرهای سنندج، سقز، بانە، کرمانشاه و دهگلان کە بە اعدام محکوم شدە بودند، جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی در زندانهای مرکزی سنندج و سقز منتقل شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، هشت زندانی در زندان های سقز و سنندج بە سلول انفرادی منتقل شدە و بە خانوادەهای آنها اعلام شدە است کە فردا چهارشنبە سوم اردیبهشت ماه اعدام خواهند شد.

این هشت زندانی کە اهل شهرهای سنندج، سقز، بانە، دهگلان و کرمانشاه می باشند، همگی بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدەاند.


هویت احراز شدە این شش زندانی برای هەنگاو بە شرح زیر می باشد؛

١_ لقمان احمدپور اهل بانە، در زندان سنندج

٢_ رامیار مصلح اهل بانە، در زندان سنندج

٣_ واحد فیضی اهل بانە، در زندان سنندج

۴_ سینا محمدی اهل دهگلان، در زندان سنندج

۵_ عدنان میرکی اهل دهگلان، در زندان سنندج

۶_ سعید محمدپور اهل کرمانشاه، در زندان سنندج

٧_ احمد عبداللەپور اهل سنندج، در زندان سنندج

٨_ حسین حیدری اهل سقز، در زندان سقز

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.