رسانه خبری پیامِ ایرانی

آغاز اعتصاب غذای خشک سیامک اشرفی در بیست و ششمین روز اعتصاب خود


 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە پس از ٢۶ روز اعتصاب در زندان ارومیە، دست بە اعتصاب غذای خشک زدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سیامک اشرفی، زندانی سیاسی اهل ارومیە کە چهارمین سال حبس خود را در زندان مرکزی ارومیە سپری می کند و از ٢۶ روز پیش دست بە اعتصاب غذا زدە بود، از امروز شنبە ٢۶ بهمن ٩٨ (١۵ فوریە ٢٠٢٠)، دست بە اعتصاب غذای خشک زدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، سیامک اشرفی بە دفتر افسر نگهبان بند مراجعە و در مقابل دفتر وی دست بە اعتصاب غذای خشک زدە است.

سیامک اشرفی از روز سەشنبە ١ بهمن ٩٨ (٢١ ژانویە ٢٠٢٠) دست بە اعتصاب غذا زدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، سیامک اشرفی بە نشانە اعتراض بە پاسخگو نبودن مسئولین زندان و کارمندان شعبە ٩ اجرای احکام بە درخواست آزادی مشروطش و بی احترامی آنها بە خانوادەاش در حین پیگیری پروندەاش، دست بە اعتصاب زدە است.

سیامک اشرفی کە پیشتر عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودە و پس از تسویە حساب از این حزب  بە ایران بازگشتە بود، روز پنجشنبە ٢٠ خرداد ٩۵ (٩ ژانویە ٢٠١۶) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شد.

این شهروند اهل ارومیە بعدها از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە اتهام “عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران” بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید و علی رغم سپری نمودن ٣ سال و ٨ ماه از دوران محکومیت ۵ سالە خود، تاکنون درخواست وی برای آزادی مشروط بدون پاسخ ماندە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.