کشتە و زخمی شدن سە کولبر در مرزهای اشنویە و پیرانشهر

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: سە کولبر دیگر در مرزهای اشنویە و پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز یکشنبە ٣١ شهریور ٩٨ (٢٢ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز کیلەشین بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندە و کولبر دیگری را نیز بە شدت زخمی کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در اشنویە هویت کولبری را کە از فاصلە نزیک نیز مورد اصابت قرار گرفتە است ”ریبوار عمرزادە“ اهل “پوش آباد” اعلام کردە است.

بە گفتە یک منبع در اثر تیراندازی نیروهای مسلح ایران در کیلەشین، یک کولبر دیگر نیز با هویت ”رسول گوران“ اهل روستای کانی رش بە شدت زخمی شدە است.

از سوی دیگرروز جمعە ٢٩ شهریور (٢٠ سپتامبر )، نیروهای مسلح ایران در مرزهای پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە شدت زخمی کردەاند.

هویت کولبری کە در اثر تیراندازی این نیروها زخمی شدە ”مجید خالدزادە“ ٢٨ سالە و فرزند عبدالسلام اعلام شدە است.

این کولبر جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە و وضعیت جسمانی وی وخیم اعلام شدە است.

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *