Share

طرح موسوم به «فاصله‌گذاری هوشمند» از ۲۳ و ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ به اجرا در آمده است. برخی از صاحبان مشاغل پرخطر، به دلیل تماس مستقیم با افراد مختلف، اقدام به نصب حفاظ‌‌های پلاستیکی در محل کار خود کرده‌اند. طرح «فاصله‌گذاری هوشمند» در ایران را می‌توان به‌نوعی طرح «از سرگیری کسب و کار» قلمداد کرد. به گفته حسین کریم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، این طرح برای کاهش ضرر اقتصادی کشور «هوشمند شده» یا «هوشمند» نام گرفته است. او گفته:

«در این طرح مردم باید خودشان از خودشان بیشتر مراقبت کنند و به نوعی اسلحه مبارزه با کرونا را به دست بگیرند».

Share