رسانه خبری پیامِ ایرانی

افشار فتحی، فعال مدنی اهل سنندج بە ۶ سال حبس محکوم شد


 

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی اهل سنندج  از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، افشار فتحی، فعال مدنی اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج، از  شعبە یکم سوی دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە تحمل ۶ سال حبس محکوم شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، دادگاه انقلاب سنندج افشار فتحی را بە اتهام ”عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران“ بە تحمل ۵ سال حبس و بە اتهام ” اقدام علیە امنیت ملی“ بە تحمل ١ سال حبس تعزیری محکوم کردە است.

با توجە بە قانون تجمیع احکام بیشترین حکم یعنی ۵ سال حبس تعزیری این شهروند کرد قابل اجرا می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە افشار فتحی از بابت اتهام تاسیس انجمن مخالف نظام نیز تبرئە شدە است.

افشار فتحی روز دوشنبە ٢٠ اسفند ٩٧ (١١ ماەرس ٢٠١٩) پس از احضار بە ادارە اطلاعات سنندج بازداشت و پس از دو هفتە با وثیقە سنگین ۵٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.