رسانه خبری پیامِ ایرانی

نبز کیانپور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد


 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات سنندج یکی دیگر ا زفعالین کارگری این شهر را بازداشت کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز جمعە ٢٢ شهریور ٩٨ (١٣ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج یکی از فعالین کارگری این شهر با هویت ”نبز (کاوە) کیانپور“ بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نبز کیانپور در خیابان بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ خبری از سرنوشت این فعال کارگری در دست نمی باشد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.