رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت و انتقال ۵ شهروند بە زندان مرکزی ارومیە


 

هەنگاو: پنج شهروند اهل بوکان و ارومیە کە پیشتر از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدە بودند، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، چهار شهروند اهل روستای “انبی” از توابع ارومیە  بە نام های “علی عزیزی”، “فرهاد نوری”، “پرویز نوری” و “صفر نوری”  پس از یک ماه نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران ارومیە، روز پنج شنبە ٢١ شهریور ٩٨ (١٢ سپتامبر ٢٠١٩)، بە بەند ٣_۴ معروف بە بند زندانیان جرائم عادی زندان مرکزی ارومیە منتقل شدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این چهارشهروند روزپنج شنبە ٢۴ مرداد ٩٨ ( ١۵ آگوست ٢٠١٩)، از سوی نیروهای اطلاعات سپاه ارومیە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە بودند

از سوی دیگر و همان روز، یک شهروند اهل بوکان با هویت “ ناصر خاتمی” ٣٢ سالە، بە بند زندانیان سیاسی ارومیە منتقل شدە است.

ناصر خاتمی پیشتر بە مدت ۶ سال عضو یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بودە و ۴ سال پیش خود را تسلیم کردەبود. وی هفتە گذشتە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بازداشت شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.