رسانه خبری پیامِ ایرانی

عرفان رشیدی بە یک سال حبس محکوم شد


 

هەنگاو: یکی از فعالین زیست محیطی کوردستان از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اوایل شهریور ماه امسال، دادگاه انقلاب شهرستان پاوە در استان کرمانشاه، عرفان رشیدی از فعالین شناختە شدە زیست محیطی در این شهر را بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کردە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە این حکم بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ و از سوی دادگاه انقلاب پاوە صادر شدە است.

عرفان رشیدی از اعضای انجمن زیست محیطی ”ژیوای پاوە“ روز چهارشنبە ١٣ تیر ٩٧ (٢۴ ژوئیە ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات پاوە بازداشت و پس از دو هفتە با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.