رسانه خبری پیامِ ایرانی

بریار کاوە با وثیقە بە مرخصی اعزام شد


هەنگاو: یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان عمومی مریوان پس از تلاشهای خانوادەاش با وثیقە بە مرخصی اعزام شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ۶ اردیبهشت ٩٨ (٢۵ آوریل ٢٠٢٠)، بریار کاوە، زندانی سیاسی اهل روستای “نی” از توابع مریوان، با تودیع وثیقە ٧٠ میلیون تومانی بە مدت ١٠ روز بە مرخصی اعزام شد.


بریار کاوە ٢٧ سالە، اواخر مهر ماه ٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و اسفند ماه همان سال از سوی دادگاه انقلاب مریوان بە اتهام ”همکاری و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران“ بە تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید. این حکم بعدها از سوی دادگاه تجدید نظر بە ٢ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

وی سر انجام روز چهارشنبە ٢ بهمن ٩٨ ( ٢٢ ژانویە ٢٠٢٠)، بجهت سپری نمودن دوران دو سالە محکومیت خود را بە زندان عمومی مریوان معرفی نمود و از آن زمان در حبس مئ باشد.

بریار کاوە پیشتر و زمانی کە تنها ١۶ سال سن داشت بە مدت یک سال دیگر بە همین اتهام زندانی شدە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.