رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم ۵ سال حبس برای اکبر گویلی


هەنگاو: یکی از فعالین مدنی اهل سنندج از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢۶ فروردین ٩٩ (١۴ آوریل ٢٠٢٠)، نشست دادگاه اکبر گویلی، از فعالین مدنی و از اعضای سابق جمعیت کردستان در شعبە یک دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی حسین سعیدی برگزار و وی بە ۵ سال حبس محکوم گردید.


بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم بە اتهام ”همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) صادر شدە و روز پنجشنبە ۴ اردیبهشت ماه رسما بە وی ابلاغ شدە است.

اکبر گویلی روز سەشنبە ٢٩ مرداد ٩٨ (٢٠ آگوست ٢٠١٩)،در حین بازگشت از تهران و در محلە فیض آباد این شهر از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە و پس از سە هفتە با وثیقە ۵٠٠ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزای نشست دادگاه آزاد شدە بود.


وی پیشتر نیز بە اتهام برگزاری مراسم نوروز روستای قصریان سنندج در سال ١٣٩۵ بازادشت و از سوی شعبە یک دادگاه انقلاب سنندج بە همین اتهام بە تحمل یک سال حبس محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان بە ۴ ماه کاهش تقلیل یافتە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.