رسانه خبری پیامِ ایرانی

یک ماه بی خبری از سرنوشت کامیل احمدی پژوهشگر کرد


 

هەنگاو: با گذشت یک ماه از بازداشت کامیل احمدی، پژوهشگر کرد و شهروند ایرانی _ بریتانیایی، سرنوشت وی نامعلوم و تلاشهای خانوادەاش در این زمینە بی نتیجە ماندە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٠ مرداد ٩٨ (١١ آگوست ٢٠١٩)، کامیل احمدی، نویسندە و پژوهشگر کرد از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر تهران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

با گذشت یک ماه از بازداشت این پژوهشگر کرد، وی همچنان در بازداشت موقت بە سر بردە و تفهیم اتهام نشدە است. مکان نگهداری آقای احمدی نامعلوم بودە و تلاشهای خانوادەاش برای مطلع شدن از سرنوشت وی نیز بی نتیجە ماندە است.

کامیل احمدی اهل نقدە و شهروند ایرانی _ بریتانیایی می باشد کە در زمینەهای اجتماعی از جملە ”ختنە زنان“، ”کودک همسری“ و… پژوهشهایی را انجام دادە است.

این پژوهشگر کرد توانست جایزە سالانە سازمان IKWRO را برای سال ٢٠١٧ بە دست آورد. جایزە IKWRO هر ساله به پژوهشگران و نویسندگان و فعالین حوزه خشونتهاى ناموسى اهدا می‌شود .

کامیل احمدی سال گذشته به دلیل پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در حوزه آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر «جنسیت»، «کودکان» و «اقلیت‌ها» برنده جایزه‌ جایزه ادبیات و علوم انسانى بنیاد جهانى صلح در دانشگاه جورج واشنگتن شده بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.