رسانه خبری پیامِ ایرانی

انتقال یک فعال کارگری بە زندان سنندج و آزادی یک فعال مدنی دیگر


 

هەنگاو: یکی از فعالین کارگری بازداشت شدە از بازداشتگاه ادارە اطلاعات بە زندان مرکزی این شهر منتقل و یکی دیگر از فعالین مدنی بازداشت شدە با وثیقە از زندان آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٧ شهریور ٩٨ (٨ سپتامبر ٢٠١٩)، ”آرام زندی“ فعال کارگری اهل سنندج پس از ١٠ روز بازداشت در ادارە اطلاعات سنندج بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد. دادگاه برای آزادی وی درخواست وثیقە سنگین کردە است.

آرام زندی شامگاه چهارشنبە ۶ شهریور ٩٨ (٢٨ آگوست ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شدە بود.

از سوی دیگر و هم زمان، اکبر گویلی فعال مدنی اهل سنندج کە روز سەشنبە ٢٩ مرداد ٩٨ (٢٠ آگوست ٢٠١٩) در حین بازگشت از تهران و در محلە فیض آباد این شهر از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بود، با وثیقە ۵٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.