رسانه خبری پیامِ ایرانی

آزادی یکی از بازداشت شدگان کامیاران و انتقال دو تن دیگر بە زندان این شهر


 

هەنگاو: روز گذشتە دو شهروند بازداشت شدە اهل کامیاران پس از اتمام بازجوییها از بازداشتگاه اطلاعات سنندج بە زندان کامیاران منتقل شدە و یک شهروند دیگر نیز با وثیقە آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٧ شهریور ٩٨ (٨ سپتامبر ٢٠١٩)، دو فعال مدنی اهل کامیاران بە نام های بهزاد کمانگر و رفیق کاکی پس از یک ماه بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج بە زندان کامیاران منتقل شدەاند. دادگاه برای آزادی موقت آنها درخواست ۵٠٠ میلیون تومان وثیقە کردە است.

همان روز آرمان قیطاسی با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە است.

این سە شهروند، روزهای سەشنبە و چهارشنبە ١۵ و ١۶ مرداد ماه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزیسون حکومت ایران  از سوی ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت شدە بودند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.