هجوم نیروهای امنیتی بە منزل یکی از جانباختگان پژاک و بازداشت سە عضو خانوادە آنها

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران با هجوم بە منزل یکی از جانباختگان حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در شهر سقز، ضمن استفادە از اسلحە و اسپری و پارە کردن تمامی عکس های این جانباختە، سە تن از اعضای این خانوادە را بازداشت کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز جمعە ٢۵ بهمن ٩٨ (١۴ فوریە ٢٠٢٠)،  نیروهای امنیتی حکومت در شهر سقز بە منزل یکی از جانباختگان پژاک با هویت ”رئوف شیخی“ هجوم بردە و برادر وی با هویت ”حامد شیخی“ و دو داماد آنها را بە نام های ”نبی ملاویسە“ و ”ایوب خانی“ را بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این نیروهای کە حدودا ٢٠ نفر بودەاند، ساعت ٧ بامداد و هم زمان با ششمین سالگرد جانباختن رئوف شیخی بە منزل آنها هجوم بردە و علاوە بر بازداشت این سە نفر، از اسپری استفادە کردە و زنهای خانوادە را مورد بی احترامی قرار دادە و تمامی عکس های وی را پارە کردەاند.

تا زمان تنظیم این خبر، سرنوشت افراد بازداشت شدە نامعلوم می باشد.

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *