رسانه خبری پیامِ ایرانی

بانە/ بازداشت چهار عضو یک خانوادە توسط ادارە اطلاعات


هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهرستان بانە چهار عضو یک خانوادە را بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی بازداشت کردەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز شنبە ۶ اردیبهشت ٩٩ (٢۵ آوریل ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات در محلە غفورآباد شهرستان بانە واقع در استان کردستان بە منزل شخصی با هویت ”صالح کریمی “ هجوم بردە و چهار نفر را بازداشت کردەاند.


خبرنگار هەنگاو در بانە اعلام کرد نیروهای امنیتی صالح کریمی و سە فرزند وی را بە نام های ”خلیل کریمی“، ”کریم کریمی“ و ”بارزان کریمی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.بامداد همان روز صالح پس از چند ساعت بە دلیل کهولت سن آزاد شدە و هیچ خبری از سرنوشت سە فرزند وی در دست نمی باشد.


بە گفتە یک منبع مطلع، این سە شهروند بە اتهام همکاری و ارتباط با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدەاند.


این منبع در ادامە اعلام کرد، نیروهای امنیتی ساعت ٣ بامداد و  بدن ارائە هیچ گونە مجوزی و در حالی کە اعضای خانوادە خواب بودەاند بە منزل آقای کریمی یورش و علاوە بر بازداشت این چهار شهروند، منزل آنها را نیز تفتیش کردەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.