رسانه خبری پیامِ ایرانی

انفجار مین در دهلران ۴ قربانی گرفت


هەنگاو: در سە حادثە جداگانە در شهرستان مرزی دهلران واقع در استان ایلام، چهار شهروند از جملە دو نظامی در اثر انفجار مین زخمی شدند.


برپایە گزارشی کە سایت حکومتی ایرنا منتشر نمودە است، بامداد روز یکشنبە ٧ اردیبهشت ٩٩ (٢۶ آوریل ٢٠٢٠)، در اثر انفجار یک قبضە مین بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق در منطقە مرزی فکە واقع در شهرستان دهلران دو نظامی زخمی شدەاند.


مجید عسکری، فرماندار دهلران در اینبارە اعلام کردە است کە در نتیجە انفجار مین یک سرباز وظیفە و یک افسر کە در حین گشت زنی بودەاند، از ناحیە پا و سر و صورت زخمی شدەاند.


از سوی دیگر، سرهنگ مجتبی مهدیان، جانشین انتظامی دهلران نیز اعلام کردە است کە، امروز یک جوان ١٩ سالە در منطقە ”چم هندی“ دهلران در اثر انفجار مین از ناحیە پای راست دچار جراحت شدید شدە است.


بە گفتە مهدیان. روز شنبە نیز یک جوان ٣۴ سالە در منطقە دشت عباس دهلران و در روستای ”استقلال“ در اثر انفجار مین بە شدت زخمی شدە است.


این چهار شهروند جهت مداوا بە بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شدە و تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ (طی چهار ماه) دست کم ٧ شهروند در استان ایلام در اثر انفجار مین زخمی شدەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.