رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم سە ماه حبس برای یک فعال کارگری در کرمانشاه


 

هەنگاو: یکی از فعالین کارگری کرمانشاه بە اتهام تشویق کارمندان شهرداری بە اعتصاب، از سوی دستگاه قضایی بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق یشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١۴ شهریور ٩٨ (۵ سپتامبر ٢٠١٩)، دادگاه انقلاب کرمانشاه یک فعال کارگری با هویت ”امین سیبر“ را بە تحمل ٣ ماه حبس تعزیری محکوم نمود.

این حکم بە اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق ”تشویق کارگران شهرداری برای اعتصاب“ بر امین سیبر تحمیل شدە است.

امین سیبر روز پنج شنبە ١٩ بهمن ماه ١٣٩۶ از سوی نیروهای امنیتی کرمانشاه بازداشت و پس از سە هفتە با وثیقە آزاد شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.