رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم ١٧ سال و ۶ ماه حبس برای سە نفر از معترضین آبان ماه کرمانشاه


 

هەنگاو: سە نفر از معترضین آبان ماه کرمانشاه از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە حبس محکوم شدند.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢١ بهمن ٩٨ (١٠ فوریە ٢٠٢٠) نشست رسیدگی بە پروندە سە تن از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه بە نام های صحبت اللە امیدی، خلیل اسدی و مهدی ابدالی برگزار شد و این سە تن مجموعا بە ١٧ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.

بر اساس حکم صادرە از سوی شعبە سوم دادگاه انقلاب کرمانشاه بە ریاست قاضی ”اسدی“، صحبت اللە امیدی از بابت ”عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت“ بە ۵ سال حبس و از بابت ”اجماع و تبانی“ بە ۵ سال حبس محکوم شد کە بر طبق قانون تجمیع احکام یکی از این احکام قابل اجرا می باشد.

همچنین، خلیل اسدی بوژانی،  از بابت ”عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت“ بە ٣ سال حبس و از بابت ”اجماع و تبانی بر ضد امنیت کشور“ بە ٣ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدە است کە بر طبق قانون تجمیع احکام حکم ٣ سال و ۶ ماه حبس وی قابل اجرا می باشد.

مهدی ابدالی نیز از سوی همین دادگاه بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدە و بابت اتهام اجتماع و تبانی مطروحه علیه محی الدین اصغری، دیگر متهم این پرونده، قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرد.

این چهار شهروند پس از اعتراضات آبان ماه امسال بازداشت شدە بودند و صحبت اللە امیدی از ناحیە بازو  تیر خوردە و بە شدت زخمی شدە بود.

همچنین، هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە،  مهدی ابدالی کە در حین بازداشت از ناحیە شکم، پشت و فک سە تیر خوردە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.