رسانه خبری پیامِ ایرانی

هجوم نیروهای امنیتی بە زادگاه رامین حسین پناهی و بازداشت دو شهروند


 

هەنگاو: در آستانە اولین سالگرد اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد نیروهای امنیتی بە روستای زادگاه وی یورش بردە و علاوە بر بازداشت دو شهروند نسبت بە برگزاری هرگونە مراسمی هشدار دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز جمعە ١۵ شهریور ٩٨ (۶ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان قروە بە روستای ”قروچای“ از توابع دهگلان یورش و دو شهروند را بە نام های ”محمد حسین پناهی“ و ”ساسان میرکی“ بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە حسین پناهی، این هجوم در آستانە اولین سالگرد اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد صورت گرفتە و نیروهای امنیتی نسبت بە برگزاری هرگونە مراسمی بدین مناسبت بە خانوادە حسین پناهی و مردم روستا هشدار دادەاند.

این نیروها همچندین چندین شهروند ساکن این روستا را احضار کردە و بە آنها ھشدار دادەاند کە نباید در مراسمی کە روز فردا (شنبە) قرار است برگزار شود شرکت کنند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، خانوادە دو شهروند بازداشت شدە بە ادارە اطلاعات قروە مراجعە کردەاند اما این ادارە از پاسخگویی بە آنها امتناع کردە و سرنوشت فرزندانشان نامعلوم می باشد.

رامین حسین پناهی روز شنبە ١٧ شهریور ٩٧ ( ٨ آگوست ٢٠١٨) همراه با دو زندانی سیاسی دیگر کرد بە نام های لقمان و زانیار مرادی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.