رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک فعال کارگری اهل سنندج در سقز


 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات یک فعال کاری اهل سنندج را در اطراف شهر سقز بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ١۴ شهریور ٩٨ (۵ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات در اطراف سقز یک فعال کارگری اهل سنندج با هویت ”کامران ساختمانگر“ را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

نیروهای امنیتی چند روز پیش بە منزل این فعال کارگری یورش کردە بودند، اما از آنجایی کە نامبردە در منزل نبودە، موفق بە بازداشت وی نشدە بودند.

یک فعال دیگر با هویت ”سید علی حسینی“ همراه با کامران ساختمانگر بازداشت شدە بود کە همان روز با وثیقە آزاد شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.