رسانه خبری پیامِ ایرانی

یک ماه بی خبری از سرنوشت سید رضا احمدی شهروند اهل پیرانشهر


 

هەنگاو: یک شهروند اهل پیرانشهر کە ماه گذشتە بازداشت شدە است، پس از انتقال بە ادارە اطلاعات ارومیە سرنوشتش نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت یک ماه از بازداشت سید رضا احمدی، شهروند اهل روستای ”ترکش“ پیرانشهر، سرنوشت وی نامعلوم بودە و پیگیریهای خانوادەاش برای مطلع شدن از سرنوشش بی نتیجە ماندە است.

سید رضا احمدی روز پنج شنبە ١٠ مرداد ٩٨ (٨١ آگوست ٢٠١٩)، بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران توسط نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل گردید.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.