رسانه خبری پیامِ ایرانی

ابراز نگرانی سازمان حقوق بشری هەنگاو از گسترش ویروس کرونا در شهرهای کردستان


 

هەنگاو: با توجە بە گزارشاتی کە بە هەنگاو رسیدە آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا بە ویروس کرونا در ایران و بە ویژە شهرهای کردستان بیشتر از آماری است کە نهادهای حکومتی ابلاغ می کنند و در کرستان بە طور عامدانە در اینبارە پنهان کاری می کنند کە این خود منجر بە شیوع بیشتر بیماری شدە است.

دولت جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و ایضا الحاق به میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملل متحد مصوب ۱۹۶۶ دارای الزامات حقوقی نسبت به تامین سلامت  و حیات شهروندان دارد. در صدر این تعهدات ماده ۱۲ میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولت را مکلف به تامین کمک های پزشکی مقتضی برای عموم نموده است.

همچنین سازمان جهانی بهداشت طی ماده ۴۳ مصوبه سال ۲۰۰۵ در مورد مبارزه با بیمارهای مسری، دولتها را ملزم به اطلاع رسانی دقیق و شفاف ضمن اخذ بالاترین تدابیر برای پیشگیری و جلوگیری از گسترش ویروس، نموده است. پنهان سازی عامدانه دولت و عدم تامین اقدامات پیشگیرانه از جمله قرنطینه مراکز اصلی بیماری کرونا نقض تعهدات دولت جمهوری اسلامی در تامین سلامت شهروندان است.

بر طبق گزارشات مستندی کە از شهرهای مختلف کردستان بە دست سازمان حقوق بشری هەنگاو  رسیدە است، آمار شهروندانی کە در اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند بیش از ٢٠ نفر می باشد و نهادهای مرتبط حکومتی تاکنون هیچ کدام از این موارد را بە طور رسمی اعلام نکردەاند. بر همین اساس ما بە عنوان سازمان حقوق بشری هەنگاو  نگرانی زائد الوصف خود را از وضعیت سلامت شهروندان کردستانی اعلام میداریم.

هەنگاو طی روزهای آتی گزارشی تکمیلی و آماری در اینبارە منتشر خواهد کرد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.