رسانه خبری پیامِ ایرانی

مرگ چهارمین زندانی در زندان مرکزی ارومیە طی ٨ ماه


 

هەنگاو: با مرگ یک زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیە، شمار زندانیانی کە طی ٨ ماه گذشتە بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی جانشان را از دست دادەاند بە ۴ تن رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه شنبە ٩ شهریور ٩٨ (٣١ آگوست ٢٠١٩)، یک زندانی با هویت ”احمد آموختە“ در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی جانش را از دست داد.

بە گفتە یک منبع مطلع، احمد آموختە شب گذشتە بە دلیل وخامت وضعیت جسمانی بە بهداری زندان مرکزی ارومیە منتقل شد، اما بە دلیل تعلل پرسنل بهداری و ممانعت از اعزام وی بە مراکز درمانی خارج از زندان، جانش را از دست دادە است.

احمد آموختە بە دلیل بدهی و عدم توانایی پرداخت بدهی خود از ١١ سال پیش در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ (طی ٨ ماه)، دست کم ۴ زندانی در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی جانشان را از دست دادەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.