رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور ۴ سال حبس برای یک شهروند اهل پیرانشهر


 

هەنگاو: یک شهروند اهل پیرانشهر بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، شعبە ١٠٢ دادگاه کیفری پیرانشهر “طاهر صوفی” را بە تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم کردە است.

این حکم بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بر وی تحمیل شدە است.

طاهر صوفی اهل روستای “گرگول سفلی”، روز پنج شنبە ١ آذر ٩٧ (٢٢ نوامبر ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر  بازداشت و پس از یک ماه با تودیع وثیقە ۵٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.