رسانه خبری پیامِ ایرانی

حزب دمکرات کردستان جانباختن دو عضو خود را در مهاباد تایید کرد


 

هەنگاو: پس از انتشار خبر جانباختن دو شهروند در مهاباد توسط نیروهای سپاه پاسداران از سوی سازمان حقوق بشری هەنگاو، حزب دمکرات کردستان (حدک) خبر جانباختن دو عضو تشکلیات مخفی خود را تایید کرد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز جمعە ٨ شهریور ٩٨ (٣٠ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران  در منطقە ”زندو سپی“ مهاباد  دو جوان را پس از آنکە مورد تعقیب قرار  دادە و آنها را در داخل اتومبیل خود بە رگبار بستە و هر دو را بە قتل رساندەاند.

خبرنگار هەنگاو در مهاباد هویت این دو جوان را ”صادق  دهکردی (آگوشی)“ اهل پیرانشهر و پسر دایی وی با هویت ” “بایزید رسولی“ اهل روستای ”حسن چپ“ مهاباد اعلام کردە است.

از سوی دیگر، حزب دمکرات کردستان (حدک)، امروز با انتشار بیانیەای اعلام کرد کە این دو نفر از اعضای فعال تشکلیات مخفی این حزب بودە و بە دلیل همکاری با نیروهای پیشمرگە این حزب از سوی نیروهای سپاه پاسداران بە رگبار بستە شدەاند.

نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دو روز پیش نیز بە منزل صادق آگوشی یورش بردە و پدرش با هویت ”کاوە آگوشی“ و برادر دیگرش را با هویت ”شیرکو آگوشی“ بازداشت کردەاند. یکی از مناع هەنگاو اعلام کردە است کە سرنوشت شیرکو نامعلوم می باشد و خبر دقیقی از بازداشت وی در دست نمی باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.