رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت سە شهروند دیگر اهل بانە


هەنگاو: در ادامە موج بازداشت های اخیر شهرستان بانە، سە شهروند دیگر از جملە دو برادر توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز یکشنبە ٧ اردیبهشت ٩٩ (٢۶ آوریل ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان بانە در دهستان ”بو الحسن“ این شهرستان سە شهروند را بازداشت کردەاند.


هویت این سە شهروند بازداشت شدە بە نام های ”بیستون احمدپور“ و ”فرهاد احمدپور“ کە برادر می باشند و ”زانا احمدپور” کە پسری عموی آنها می باشد برای هەنگاو احراز شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، این سە شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.


تا زمان تنظیم این خبر، هیچ خبری از سرنوشت این سە شهروند و محل نگهداری آنها در دست نمی باشد.


روز شنبە ۶ اردیبهشت ماه نیز نیروهای ادارە اطلاعات در محلە حمزە آباد شهرستان بانە سە برادر را بە نام های ”خلیل کریمی“، ”کریم کریمی“ و ”بارزان کریمی“ بە همین اتهام بازداشت کردەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.