رسانه خبری پیامِ ایرانی

قتل دو جوان بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی توسط سپاه پاسداران


 

هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران بە دو جوان را در مهاباد بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە رگبار بستە و آنها هرد دو را بە قتل رساندند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز جمعە ٨ شهریور ٩٨ (٣٠ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران  در منطقە ”زندو سپی“ مهاباد  دو جوان را پس از آنکە مورد تعقیب قرار  دادە و آنها را در داخل اتومبیل خود بە رگبار بستە و هر دو را بە قتل رساندەاند.

خبرنگار هەنگاو در مهاباد هویت این دو جوان را ”صادق آگوشی“ اهل پیرانشهر و پسر دایی وی با هویت ” “بایزید رسولی“ اهل روستای ”حسن چپ“ مهاباد اعلام کردە است.

نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دو روز پیش نیز بە منزل صادق آگوشی یورش بردە و پدرش با هویت ”کاوە آگوشی“ و برادر دیگرش را با هویت ”شیرکو آگوشی“ بازداشت کردەاند. یکی از مناع هەنگاو اعلام کردە است کە سرنوشت شیرکو نامعلوم می باشد و خبر دقیقی از بازداشت وی در دست نمی باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع، این پدر و فرزند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران و پس از درگیری چند روز پیش سردشت بازداشت شدە اند.

این منبع  کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود اعلام کرد کە صادق و بایزید نیز بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی مورد تعقیب قرار گرفتە بودند.

روز چهارشنبە ۶ شهریور ٩٨ (٢٨ آگوست ٢٠١٩)، در روستای قلارشی سردشت درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب دمکرات کردستان (حدک) روی داد کە منجر بە جان باختن دو عضو حدک بە نامهای علی بایزپرور و ابراهیم عزیزنژاد شد.

یک جوان ١٨ سالە با هویت “مهران احمدیان” نیز در جریان این درگیری از سوی نیروهای سپاه پاسداران زخمی و بازداشت شدە است.

سپاه پاسداران اعلام کرد کە این افراد بە اتهام دست داشتن در کشتن یکی از کادرهای سپاه در پیرانشهر با هویت خالد شوانی کە دوشنبە ۴ شهریور ماه کشتە شدە بود، مورد تعقیب قرار گرفتەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.