رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان


 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە ٢٨ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ١ شهریور تا روز جمعە ٨ شهریور ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ٢٨ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

 کولبر و کاسبکاران (١ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم یک کولبر در مرزهای بانە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شد.

 

بازداشت و حکم  (١٢ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم ٨ شهروند کرد در شهرهای بوکان، سنندج، مریوان و پاوە  بە اتهام فعالیت سیاسی و کارگری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

همچنین چهار شهروند اهل نهاوند، مهاباد و بوکان  از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران جمعا بە ٢٧ سال حبس محکوم شدەاند.

 

مرگ در زندان (١ مورد)

طی هفتە گذشتە یک زندانی در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی جانش را از دست داد.

 

مین و هدف قرار دادن شهروندان مدنی (٣ مورد)

طی هفتە گذشتە ٣ شهروند مدنی اهل سردشت و مهاباد  با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە شدت زخمی شدەاند.

 

خودکشی و کشتە شدن زنان (٨ مورد)

طی هفتە گذشتە، دست کم ۶ شهروند از جملە ٣ زن در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان دادەاند. 

همچنین دو زن در شهرهای خرم آباد و سنندج بە دست افراد نزدیک خانوادە خود بە قتل رسیدەاند.

 

کارگری (٣ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم ٣ کارگردر شهر کامیاران، سقز و کرمانشاه در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادند.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.